Αερόβιο μάθημα με το οποίο αυξάνουμε τη δύναμη και την αντοχή μας. Οι γυμναστές με έντονη μουσική ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες στην αερόβια με σκοπό την φυσική κατάσταση.